Metoda e pagesës

CREATE A PAYMENT
Zgjidh mënyrën e pagesës që të përshtatet!
Mënyrat aktive të pagesës për blerjen e bërë nëpërmjet FGA web janë ato të:
  • CASH në dorëzim të mallit
  • Transfertë bankare në numrat e llogarive të Fashion Group Albania te cilat do ti bëhen me dije bleresit në momentin e mbylljes së porosisë.
  • Click & Collect , ku klienti zgjedh të bëjë porosinë në FGA web dhe ta tërheqë atë në një nga dyqanet fizike te Fashion Group Albania
PAYMENT METHODS
Visa payment methods
Lorem Ipsum is simply text of the printing and typesetting industry lorem Ipsum.
Sage payment methods
Lorem Ipsum is simply text of the printing and typesetting industry lorem Ipsum.
Maestro payment methods
Lorem Ipsum is simply text of the printing and typesetting industry lorem Ipsum.
Eway payment methods
Lorem Ipsum is simply text of the printing and typesetting industry lorem Ipsum.
Paypal payment methods
Lorem Ipsum is simply text of the printing and typesetting industry lorem Ipsum.
Discover payment methods
Lorem Ipsum is simply text of the printing and typesetting industry lorem Ipsum.
Çdo mënyrë pagese zgjidhet nga vetë klienti përgjatë procesit të blerjes. Klienti duhet të njoftojë menjëherë Fashion Group Albania në rastet kur ai konstaton që ai është ngarkuar me pagesa / komisione jo të sakta.
Njoftimi mund të bëhet nëpërmjet telefon +355 4 2380032 ext.1637 apo email në info@fga.al në mënyrë që Fashion Group Albania të ndërmarrë sa më shpejt hapat e duhur për zgjidhjen e problemit.
  • Bank transfers are a payment method from a customer bank to a merchant bank
  • To learn more, and to configure payment methods, see define types payment methods
  • There are numerous tiers of credit cards, depending on the card brand/network
  • This article introduces what payment method is applied to pay invoices in the subscribe
  • Describes supported payment methods, such as credit cards, debit cards, & bank transfers

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since. Lorem Ipsum has been the industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text since. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since. Lorem Ipsum has been the industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text since.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since. Lorem Ipsum has been the industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text since. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since. Lorem Ipsum has been the industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text since.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since. Lorem Ipsum has been the industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text since. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since. Lorem Ipsum has been the industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text since.

Fashion is a distinctive and often constant trend in the style in which people present themselves The culture of undermining sends signals of disrespect. This approach not saps

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy.

SHKO LART